Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns flera skilda sorters preppare där alla har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Således finns det lika många skilda sätt att ”bli” en preppare.

Vissa kanske endast vill klara sig igenom ett längre strömavbrott medan andra förbereder sin familj att hantera en kärnvapenattack från okänd makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver mat, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller åtminstone erhålla information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som frisk individ ska kunna klara dig i 72 timmar utan hjälp av utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka främst ska kunna erhålla ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN försäkran att man kommer få undsättning efter 72 timmar från en myndighet.

Se därför till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva överge hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars konsumtion av hemma är vatten, föda, medicin, något att värma er med om det är kallt och något sätt att erhålla information från omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

igenom att läsa denna blogg får du en förträfflig start även check here ifall du är nybörjare på prepping!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15